Vascobel

private label coffee & tea

since 1997.

Milieu

Duurzame Landbouw

Slechts 1 % van de thees van Sri Lanka beantwoorden aan de specifieke smaak, het aromaprofiel en kwaliteitseisen die Bistrotea oplegt. Zulke thees zijn zeldzaam en worden meestal door kleine plantages geteeld in afgelegen hoogvlaktes van de gereputeerde theedistricten van Sri Lanka.

Biodiversiteit en Behoud

De geperforeerde aluminiumstick is een prachtig alternatief voor de traditionele theebuiltjes die voor hun productie hennep plantages nodig hebben. Buiten het feit dat deze plantages een groot verbruik van water, energie en pesticides vereisen, dienen voor deze monocultuur grote landbouwoppervlaktes ingezet te worden, waardoor de druk op ontbossing van de tropisch wouden in Oost Azie toeneemt. Schadelijke substanties zoals lijm of pesticiden die in theezakjes bestaan, zijn niet in Bistroteaproducten aanwezig.

Aluminium is oneindig recycleerbaar.

Door het gebruik van aluminium kunnen natuurlijke rijkdommen worden bewaard. Aan het eind van zijn nuttig leven, behoudt het gerecycleerde aluminium zijn eigenschappen, waardoor het gegarandeerd opnieuw gerecycleerd kan worden voor nieuwe producten. Het gebruik van gerecycleerd aluminium bespaart ongeveer 95% van de energie die voor de productie van primair aluminium wordt vereist en veroorzaakt slechts 5% van de CO2- uitstoot vergeleken met primair gebruik van aluminium., Bistrotea TPODs worden voor 80 % geproduceerd uit gerecycleerd of afgedankt aluminium, waarbij aldus het gebruik van primair aluminium en de voortvloeiende energiebehoefte worden herleid tot een minimum. In de meeste landen wordt de T-Pod niet gezien als verpakking maar eerder als deel van het totaalproduct. In de meeste landen van Europa kunnen Bistrotea T-Pods worden ingezameld door o.m. Grüner Punkt (Groene Punt). Dit systeem recycleert 70% van aluminium verpakking in Duitsland.

Juiste dosering vermijdt verspilling van thee

De keuze van Bistrotea voor de exacte dosering voor slechts één kop thee sluit verspilling van bij de bron uit.

Het 'downsizing' en de miniaturisatie verminderen ook de hoeveelheid broeikasgassen

Bistrotea vergt een kop, niet een machine! Het kiezen van het juiste gedeelte is in de voorbereiding van een kop thee, een fundamenteel element voor het verminderen van de grootte van wat het aan koolstof achterlaat.